Mieses Mateusz

(Matatiahu) używał pseudonimu i krypttonimu – M.M. Mateusz Przemyski (1885 Przemyśl – 1942?) – judaista, filolog, historyk, publicysta, działacz społeczny z Przemyśla; brat Józefa M. Pochodził z kupieckiej rodziny o wielkich tradycjach religijnych, później związanej z haskalą. Początkowo uczył się w szkole religijnej rabina Glazera, potem ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Przemyślu. Studia filozoficzne odbywał na uniwersytecie w Wiedniu. Od 1910 pracował naukowo we Lwowie, Krakowie, Wiedniu i w Berlinie, zajmując się religioznawstwem, filologią, historią i obyczajowością Żydów. Podczas I wojny światowej służył w wojsku austriackim. Był ławnikiem Zarządu Miejskiego w rodzinnym Przemyślu (1928-1934) oraz przewodniczącym Związku Kupców. Współpracował z licznymi czasopismami i dziennikami żydowskimi, wydawanymi zarówno w języku jidysz, hebrajskim (np. „Ha-Micpe”, „Ha-Olam”, „Ha-Jarden”, „Ba-Derech”), jak i w jezyku polskim ("Wschód", „Gazeta Wieczorna”, „Kurier Lwowski”, „Chwila”, „Nasz Przegląd”, „Nowy Dziennik”, „Miesięcznik Żydowski” i inne) oraz w języku niemieckim. Obok setek artykułów, do jego większych prac należą: W kwestii nienawiści rasowej (1912); Etyka żydowska a Europa (1933); Judaizanci we wschodniej Europie (1933); Żydzi w obronie granic Polski przedrozbiorowej (1935); Nauka o rasach w służbie polityki (1937); Żydzi jako rolnicy w dawnej Polsce (1938); Polacy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego (1938, tom 1-2), zawierająca 315 życiorysów z genealogią wybitnych osobistości. Ponadto napisał wiele dzieł w języku niemieckim (miedzy innymi Zur Rassenfrage, 1919; Die Jüdische Sprache. Eine historische Grammatik des Idioms der integralen Juden Ost- und Mitteleuropas, 1924).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Mateusz Mieses - Mieses Mateusz - Polski Słownik Judaistyczny
Mateusz Mieses (kliknij, aby powiększyć)

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem