Mieses Józef

(1882 Przemyśl – 1942?) – etymolog i lingwista, nauczyciel gimnazjalny, naczelny rabin Wojska Polskiego w stopniu pułkownika; brat Mateusza M. Pochodził z kupieckiej rodziny. W Przemyślu ukończył Państwowe Gimnazjum Klasyczne (1900), dyplom doktora filozofii uzyskał na uniwersytecie w Wiedniu (1907). Studiował również w wiedeńskim Israelitisch-Theologische Lehranstalt. Po powrocie do Przemyśla podjął pracę nauczyciela religii mojżeszowej (do 1917 – z przerwą podczas I wojny światowej, kiedy to służył w wojsku – był zastępcą nauczyciela w cesarsko-królewskim Gimnazjum w Przemyślu). Przeniósłszy się do Warszawy, został wykładowcą w tamtejszym Państwowym Seminarium dla Nauczycieli Religii Mojżeszowej. W 1920 wstąpił do Wojska Polskiego, a w 1921 został powołany na stanowisko naczelnego rabina WP; w stan spoczynku odszedł w 1932. Ogłaszał liczne, dotyczące etymologii i gramatyki, prace lingwistyczne w czasopismach polskich (między innymi w: „Roczniku Orientalistycznym”) i zagranicznych (miedzy innymi w: „Revue des Études Juives”); napisał uzupełnienie do fundamentalnego talmudycznego słownika Jakoba Levy'ego (1919). Jest też autorem Rozbioru krytycznego arabskiego przekładu ksiąg I i II Pentateuchu Rabbi Sadiana Gaona (opublikowany w: „Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1914”, Przemyśl 1914; por. Saadia Gaon), pracy Die älteste gedruckte deutsche Übersetzung des jüdischen Gebetsbuches a.d. 1530 und ihr Verfasser Antonio Margaritha (Wiedeń 1916); opublikował też wiele innych prac związanych z żydowska literaturą religijną (miedzy innymi: Pięcioksiąg Mojżesza, Księga pierwsza: Genezis w języku hebrajskim z przekładem polskim, Przemyśl 1913). M. zginął podczas okupacji niemieckiej (prawdopodobnie w 1942) w bliżej nieznanych okolicznościach.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem