Mieses Herman

(1836 Lwów – 1910 tamże) – publicysta, działacz polityczny; syn Majera Rachmiela M. Pod kierunkiem ojca pracował w lwowskiej filii Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Austriacki Feniks”, którą następnie kierował sam do 1869. W tym czasie opublikował broszury: Program einer allgemeinen Rückversicherung-Bank in Wien (1861); Galicyjskie Towarzystwo zabezpieczenia na akcje (1862). Około 1870 zaangażował większość posiadanych środków w galicyjski przemysł naftowy, co doprowadziło go do bankructwa. Wówczas przeniósł się do Wiednia, gdzie współpracował z gazetą „Morgenpost”. Z ramienia Szomer Israel został wybrany do austriackiej Rady Państwa i działał w niej w okresie 1873-1878. Podczas następnej kampanii wyborczej wycofał się z zabiegów o reelekcję. Potem prowadził ożywioną działalność publicystyczną. Był redaktorem pisma „Wiener Allgemeine Zeitung” oraz współpracował z lwowską „Gazetą Narodową”. Był rzecznikiem obrony interesów gospodarczych, a zwłaszcza uprzemysłowienia Galicji oraz orędownikiem kompromisowych rozwiązań w stosunkach polsko-ukraińskich. Wydał miedzy innymi broszury: Niektóre sprawy krajowe poruszone w „Wiener Allgemeine Zeitung” (1885); Społeczny podatek na cele przemysłu. Rzecz o uprzemysłowieniu Galicji (1902).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand