Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytetu Jagiellońskiego (MZHiKŻwP)

placówka naukowa powstała na UJ w 1986. Podstawą jej programu, który został wypracowany dzięki dorobkowi kilku konferencji naukowych, organizowanych przez MZHiKŻwP oraz konferencji oksfordzkiej z 1984, stał się „Program Judaica”, zakładający przygotowanie warsztatu, mającego służyć rozwojowi badań nad dziejami Żydów w Polsce. Jego rozruch ułatwiła pomoc, uzyskana przy poparciu Project Judaica Foundation (Waszyngton) z funduszy Kongresu Stanów Zjednoczonych, za pośrednictwem Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Pomocy Humanitarnej. MZHiKŻwP przystąpił do wydawania serii Studia Polono-Judaica: 1. bibliografii judaików polskich – Series Bibliographica (miedzy innymi bieżąca bibliografia druków zwartych i niesamoistnych od 1990) – t. 1, 1992; 2. inwentarzy archiwalnych – Series Fontium – t. 1, 1994; 3. dokumentacji konferencji naukowych, organizowanych przez MZHiKŻwP – Series Librorum Congressus – t. 1, 1993.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand