Midrasz do Księgi Powtórzonego Prawa

zob. D(e)warim Raba

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand