Midrasz Wa-jis(s)au

(heb., Midrasz „I wyszli”) – średniowieczny midrasz poświęcony legendarnym wojnom Jakuba i jego synów; tytuł utworu pochodzi od pierwszych słów wersu z Księgi Rodzaju (35,5), jednak pierwotnie – zgodnie ze wskazówką, zawartą w komentarzu Nachmanidesa do tej księgi – brzmiał inaczej: Księga wojen Synów Jakubowych. Tekst M. Wa-j. składa się z trzech części. Poza pierwszą, będącą prawdopodobnie późniejszym dodatkiem, część druga i trzecia są swobodnym przekładem z języka greckiego (bądź z łaciny) starożytnego tekstu hebrajskiego lub aramejskiego, pochodzącego z okresu Drugiej Świątyni, który został wykorzystany także przez autorów Księgi JubileuszyTestamentów Dwunastu Patriarchów. Zawarty w tych częściach M. Wa-j. opis wojen przeciwko AmorytomEzawowi, niektórzy uczeni interpretują jako przeniesienie w biblijnej przeszłość walk Jana Hyrkana ISamarytanamiEdomitami, którzy – według genealogii biblijnej – byli potomkami Ezawa.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem