Mid(d)ot

(hebrajskie, Atrybuty; Miary; Rozmiary; Obyczaje) – 1. Trzynaście atrybutów miłosierdzia Bożego; 2. nazwa dziesiątego traktatu piątego porządku Miszny (Kodaszim), zawierającego 5 rozdziałów. W całości poświęcony jest on opisowi Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, wzgórza, na którym została wzniesiona, jej murów, bram, schodów, drzwi, budynków, dziedzińców oraz miejsc, przeznaczonych do rytualnego uboju; ołtarza, miejsca zwanego Świętym Świętych; a także organizacji nocnych straży w Świątyni. Do tego traktatu brak jest komentarzy talmudycznych.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand