Micheasz syn Jimli

(hebrajskie, Michejachu ben-Jimla) – prorok działający w IX wieku p.n.e., który zwrócił się przeciwko królowi izraelskiemu, Achabowi (1. połowa IX wieku p.n.e.) i jego planom wojny o miasto Ramot w Gileadzie (1 Krl 22,6-30).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand