Méyet Leopold

(1850 Warszawa – 1912 tamże) – adwokat, literat, publicysta, kolekcjoner. Studiował prawo w warszawskiej Szkole Głównej i na uniwersytecie w Lipsku. Prowadził kancelarię adwokacką w Warszawie. Od 1878 był udziałowcem Spółki Nakładowej Warszawskiej (I i II). Był jednym z założycieli i współpracowników pozytywistycznego pisma „Niwa”, współredaktorem „Świtu”, autorem licznych artykułów prasowych, zamieszczanych między innymi w „Kółku Domowym”, „Bluszczu”, Prawdzie”, oraz kilku książek, poświęconych prawu i literaturze (miedzy innymi wydawca Listów Juliusza Słowackiego, t. 1-2, 1898). M. był też jednym z największych kolekcjonerów polskich pamiątek narodowych, żydowskich „starożytności”, dzieł sztuki, autografów; a także bibliofilów swoich czasów. Na pasję tę przeznaczał większość swego majątku i dochodów. Łożył też hojnie na cele publiczne (w mniejszym stopniu na wsparcie szkół żydowskich). Znaczną część swoich zbiorów oraz 1,5 tysiaca rubli przekazał testamentem Muzeum Miejskiemu w Warszawie (później trafiły do Muzeum Narodowego, skąd w 1955 zostały przekazane do Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie); część ksiąg przekazał warszawskiej bibliotece Towarzystwa Prawniczego, Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu; wiele rękopisów, fotografii i książek – Bibliotece Ordynacji Krasińskich (w tym archiwum rodzinne Słowackich); niektóre eksponaty darował Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Polskiej w Paryżu; swój majątek przeznaczył na cele dobroczynne (1911).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand