Meyer Herman

(1824 Włocławek – 1898 Warszawa) – kupiec, działacz społeczny; syn Jehudy M.; ojciec Jerzego M. Co najmniej od 1853 zajmował się handlem zbożem, potem także bawełną i skórami surowymi w Warszawie, utrzymując kontakty z Niemcami i Austrią. W 1867 założył Dom Handlowy. Związawszy się z L. Kronenbergiem, podjął działalność gospodarczą na szerszą skalę (członek rady Banku Handlowego i udziałowiec kilku przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego). Działał w Zgromadzeniu Kupców miasta Warszawy i był współzałożycielem Kasy Pożyczkowej Przemysłowców Warszawskich. Związany z asymilatorami w okresie zbratania polsko-żydowskiego (por. styczniowe powstanie), podpisał odezwę, związaną z przekazaniem pieniędzy, zebranych wśród Żydów, na tak zwane święcone dla ubogich rzemieślników. W 1867 znalazł się w Zarządzie Dozoru Bóżniczego, ale wkrótce wycofał się z tej pracy. Przez wiele lat zasiadał w zarządzie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem; pod koniec życia pełnił też funkcję jego prezesa. Współorganizował i wspierał finansowo Główny Dom Schronienia Ubogich i Sierot Starozakonnych w Warszawie, a jego druga żona, Matylda M. (z Toeplitzów), należała do grona współorganizatorów ochronki przy tej instytucji (potem wchodziła w skład komitetu zarządzającego ochronką), przeznaczonej dla najuboższych dzieci, mieszkających w obrębie rogatek wolskich. M. był również członkiem komitetu pedagogicznego Szkoły Niedzielno-Handlowej w Warszawie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem