Metatron

(etymologia tego imienia nie jest jasna, być może pochodzi ono od hebr. mat(t)ara = pełniący straż, strażnik; lub metator = przewodnik, posłaniec; czasem jest tłumaczone jako „Mniejszy JHWH”) – jeden z najwyższych aniołów z kręgu istot obcujących ze Świętym Obliczem; został stworzony razem ze światem lub – według innej tradycji – wcześniej. Jego imię „Mniejszy JHWH” lub „Mniejszy Pan” w sposób niemal heretycki nawiązuje do dualistycznej tradycji (por. JHWH). W Talmudzie jest wzmianka, że tan(n)aita, Elisza ben Awuja, widział M. w niebie w pozycji siedzącej, skąd wywiódł wniosek o jego boskim statusie i nazwał „drugą siłą”. Pewne tradycje utożsamiają M.Henochem (Rdz 5,22), który wzięty do nieba, został przemieniony w anioła i pełni rolę boskiego pisarza, zapisującego ludzkie czyny. (Zob. też Sandalfon)

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand