Mestel Jakub

(1884 Złoczów – 1958) – poeta, aktor, dyrektor teatrów. Debiutował podczas studiów we Lwowie, jako poeta związany z kręgiem „neoromantyzmu galicyjskiego”, na łamach dziennika „Lemberger Togbłat”, a następnie tomikiem Farchołemte szoen (jidysz, Godziny marzeń, 1909). Z zawodowym teatrem zetknął się w Wiedniu w 1910-1914. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej. Tego okresu dotyczą jego wspomnienia Miłchome-noticn fun a jidiszn oficir (jidysz, Wojenne zapiski pewnego żydowskiego oficera, 1924). W 1918-1920 kierował teatrem Freie Jüdische Folksbühne. W 1920 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1923 związał się Yiddish Art Theater, prowadzonym przez M. Schwartza. Później kierował kilkoma grupami teatralnymi, w tym własną pod nazwą Artef. Był współwydawcą miesięcznika „Jidisze Kultur” (jidysz, Żydowska Kultura) oraz trzech pierwszych tomów Leksikon fun jidiszn teater (jidysz, Leksykon teatru żydowskiego) Załmena Zylbercweiga (1894-1972). Już po śmierci M. ukazała się jego książka Literatur un teater (jidysz, Literatura i teatr, 1962).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand