Merkel Jerzy (Georg)

(1881 Lwów – 1976 Wiedeń) – malarz; ożeniony z malarką, Luizą Rozenblum, siostrą L. Rozenbluma. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pieknych (1903-1906) oraz w Paryżu (1908-1914). I choć do 1938 stale mieszkał w Wiedniu, a potem (do 1972) w Paryżu, by pod koniec życia powrócić do Wiednia, to emocjonalnie czuł się związany z Polską. Był członkiem wiedeńskiego „Hagenbundu” i grupy „Sezession”. Wystawiał w Wiedniu, Łodzi, Paryżu, Nowym Jorku i w innych miastach. Wielokrotnie otrzymywał odznaczenia państwowe w dziedzinie sztuki (Austria, Francja). Najczęstszymi tematami w twórczości artysty były: macierzyństwo, rodzina (Rodzina), motywy Arkadii i sceny biblijne (Narodziny, Jakub i Rachela), kochankowie, malarz i model, cyrk. Malował też pejzaże, martwe natury i portrety (Portret A. Markowicza). W latach 30. ukształtował się indywidualny styl artysty, któremu pozostał wierny przez cały okres swojej działalności. Jego płótna są pozbawione przestrzeni, o zgeometryzowanych, linearnych formach i zharmonizowanym, przytłumionym kolorycie. Cechuje je nastrój spokoju, klasycyzm, wyrażony statyczną, monumentalną i uproszczoną formą. W 1976 w Kunstlerhaus w Wiedniu została zorganizowana jubileuszowa wystawa artysty (Georg Merkel. Malerai, Pastelle, Graphik).

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand