Menkes Oswald

(1810 Lwów – po 1870 tamże?) – prawnik, działacz polityczny, asymilator; syn Abrahama M., kupca i dzierżawcy podatku, płaconego przez kahał. Studiował na uniwersytecie lwowskim (1832-1836), gdzie uzyskał tytuł doktora praw. Prowadził kancelarię adwokacką we Lwowie. Został zięciem zamożnego lekarza, Jakuba (Jakubka) Rappaporta. Dzięki teściowi, zajął ważną pozycję wśród żydowskiej inteligencji, wchodząc w 1840 w skład komitetu założycielskiego Synagogi Postępowej we Lwowie. W okresie Wiosny Ludów (1848) był sygnatariuszem petycji, domagającej się równouprawnienia obywateli, bez względu na pochodzenie i wyznanie. Wszedł również do Centralnej Rady Narodowej do Wydziału Konferencji i Korespondencji (potem Kierującego). Był porucznikiem Gwardii Narodowej oraz członkiem delegacji galicyjskiej, która udała się do Wiednia; członkiem Wydziału Miejskiego we Lwowie oraz jego Wydziału Bezpieczeństwa. W związku z tym, że nie podpisał aktu kapitulacji, został aresztowany, ale udało mu się wybronić od stawianych zarzutów. Później był członkiem zarządu Gminy żydowskiej we Lwowie. Prowadził też działalność na rzecz asymilacji Żydów do kultury polskiej, miedzy innymi jako współzałożyciel Towarzystwa ku Szerzeniu Oświaty wśród Żydów. O ostatnim etapie jego życia brak wiadomości.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand