Mendelso(h)n Stanisław

używał wielu pseudonimów, między innymi: Gawrosz, Al Messin, Nadolski, Władysław Rewaza, Zaleski (1858 Warszawa – 1913 tamże) – działacz ruchu robotniczego, publicysta, redaktor pierwszych polskich pism socjalistycznych – „Równość”, „Przedświt”, „Walka Klas”. Był zaprzyjaźniony z Fryderykiem Engelsem, należał do grona założycieli II Międzynarodówki i II Proletariatu. Był inicjatorem zjazdu założycielskiego PPS w Paryżu (1892) i twórcą programu tej partii. W 1893 wystąpił z PPS, zbliżył się do ruchu ludowego; przystąpił do kół politycznych Żydów galicyjskich. Współpracował z krakowskim „Czasem” i innymi czasopismami, a od 1911 redagował warszawski dziennik „Przegląd Codzienny”, pismo liberalno-demokratyczne, broniące praw obywatelskich Żydów. M. jest autorem wielu publikacji i broszur, miedzy innymi: Sto lat temu (1891), Kwestia polska i polityka Koła Polskiego (1893), studium Historia ruchu komunalistycznego we Francji (1904).

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand