Mendelsburg Albert

(1828 Kraków – 1911 tamże) – finansista, polityk galicyjski. Ukończył Szkołę Izraelicką na podkrakowskim Kazimierzu i Instytut Techniczny w Krakowie. W 1851 założył dom bankowy własnego imienia; w latach 70. XIX wieku był także dyrektorem filii wiedeńskiego Banku Narodowego w Krakowie oraz działał we władzach Galicyjskiego Banku Hipotecznego i Wydziału Kasy Oszczędnościowej miasta Krakowa. W 1885-1896 był wiceprezesem krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a w 1897-1906 – jej prezesem. Z Izby został też wybrany w 1873 na posła do wiedeńskiej Rady Państwa, w której należał do Koła Polskiego. Z jego upoważnienia, w 1874, podczas obrad plenarnych wygłosił ważne przemówienie, w którym opowiedział się jednoznacznie za potrzebą polonizacji Żydów galicyjskich i odciął od wyborczego sojuszu żydowsko-ukraińskiego, zawiązanego przez działaczy lwowskiego stowarzyszenia Szomer Israel. W Radzie Miasta Krakowa działał nieprzerwanie od pierwszej kadencji w 1866; od początku lat 70. był także czynny we władzach tamtejszej gminy żydowskiej, a w 1882-1893 sprawował w niej urząd prezesa. Był także prezesem kuratorium krakowskiej Szkoły Handlowej. W 1897 otrzymał tytuł radcy cesarskiego. Pod koniec życia przyjął chrzest.

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand