Menachot

(hebr., Ofiary dziękczynne;, Modlitwy przedwieczorne;, Ofiary z żywności) – drugi traktat piątego porządku Miszny (Kodaszim), liczący 13 rozdziałów. Stanowi rozwinięcie poprzedzającego go traktatu Z(e)wachim. Dotyczy spraw związanych z przygotowaniem i składaniem przez ubogich ofiar z pokarmów z pszenicznej lub jęczmiennej mąki i z napojów dziękczynnych (Kpł 2; 5,11-13; 6,8-16nn; Lb 5,15-26; 6,14-20nn). Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w Talmudzie Babilońskim oraz w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand