Mej ha-Sziloach

zob. Leiner Mordechaj Josef z Izbicy (1800-1854 [1801-1859])

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand