Meisel (Majzel) Eliasz (Ilia) Chaim

(1821 Gródek – 1912 Łódź) – rabin; prawnuk A.S. ben I. Kojdanowera. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej. Był rabinem w Gródku (1840), Dereczynie (1853), Prużanach (1861), Łomży (1867; w 1887 nie skorzystał z ponownej propozycji objęcia tam rabinatu), Łodzi (wybrany w 1873; objął obowiązki w 1874). Piastując te funkcje, żywo interesował się problemami społecznymi (był m.in. inicjatorem założenia szpitala cholerycznego w Prużanach, talmud-tory w Łodzi [1874], mającej także charakter szkoły zawodowej, a potem utworzenia Żydowskiego Towarzystwa „Talmud Tora” [1909]; w Łomży interweniował w sprawie zbyt licznie powoływanych poborowych żydowskich do rosyjskiej armii). Był rzecznikiem łagodzenia konfliktów pomiędzy wyznawcami judaizmu ortodoksyjnegojudaizmu reformowanego oraz litwakami. Z tego względu wsparł wysiłki zmierzające do budowy synagogi postępowej w Łodzi, a potem także litwackiej (1899-1904). W okresie masowych zwolnień robotników żydowskich, które były związane z wprowadzaniem mechanizacji w przemyśle włókienniczym, i zastępowania ich chrześcijanami, założył własną fabrykę, w celu zatrudniania bezrobotnych. Po jej upadku planował utworzenie towarzystwa, które miałoby kupować ziemię i osadzać  na niej bezrobotnych. Zdobyte w Polsce doświadczenie, ich potomkowie mieli następnie spożytkować w kolonizacji w Palestynie. Jednak poczynania te także nie zostały uwieńczone sukcesem, m.in. z powodu przeciwdziałania, podjętego przez członków ruchu Chowewej Syjon. M. był postacią bardzo popularną wśród Żydów polskich i rosyjskich.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Eliasz Chaim Meisel - Meisel (Majzel) Eliasz (Ilia) Chaim - Polski Słownik Judaistyczny
Eliasz Chaim Meisel (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand