Meir ben Aaron Lejb z Przemyślan

(1780? Przemyślany koło Lwowa – 1850 Mikołajów koło Lwowa) – cadyk; wnuk Meira z Przemyślan. Był uczniem Mordechaja z Krzemieńca i zwolennikiem Baal Szem Towa, któremu miał towarzyszyć podczas sporu z frankistami. Po śmierci ojca (1813) został rabinem w Przemyślanach i miejscowym cadykiem. Na skutek donosu, musiał uciec do Lipkan (Besarabia). Po kilku latach powrócił do Przemyślan, by w 1843 przenieść się do Mikołajowa. Był znanym cudotwórcą (w 1839 władze austriackie prowadziły śledztwo między innymi przeciwko niemu) oraz słynął z ekscentrycznych zachowań i filantropii. Nie pozostawił po sobie żadnych pism. Jego nauki zostały zebrane przez uczniów, a w formie uporządkowanej – zebrane i wydane znacznie później (1891, 1909, 1926).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand