Meir Lejbusz (Löw) ben Jechiel Michael

MALBIM (MaLbIM; akr. od Meir Lejbusz ben I[J]echiel Michael), zwany Magidem z Kępna (jid., Kempner Magid) (1809 Wołoczyska – 1879 Kijów) – rabin, egzegeta. Wykształcenie talmudyczne zdobył w rodzinnym mieście. W 1837 wydał komentarz do Orach chajim, pt. Arcot ha-chajim (hebr., Kraje życia), który zapewnił mu renomę sławnego uczonego. W 1838 został rabinem Wrześni, a po kilku latach – Kępna. Latem 1858 objął stanowisko naczelnego rabina Rumunii. Jego wystąpienia przeciwko zwolennikom reformy judaizmu spowodowały, że – na podstawie ich opinii – został uwięziony jako „wróg postępu”. Uwolniony po interwencji M. Montefiorego (1864), musiał opuścić Rumunię. Później zajmował stanowisko rabina w kilku gminach żydowskich; w 1870 objął je w Mohylewie. Stąd także musiał odejść ze względu na ataki i donosy asymilatorów, maskili i chasydów. Potem przez cztery lata był między innymi rabinem gminy Żydów rosyjskich w Królewcu. Zmarł w czasie podróży do Kremencza (koło Połtawy), gdzie miał objąć stanowisko rabina. Mimo trudnego i burzliwego życia, był autorem wielu cenionych prac egzegetycznych, halachicznych i zbiorów kazań. Był nieustępliwym obrońcą ortodoksji (por. judaizm ortodoksyjny). Wśród jego dzieł, prócz wspomnianego już, na szczególną uwagę zasługują: Ha-Tora we-ha-micwa (1860; komentarz do Pięcioksięgu, powiązany z halachicznymi midraszami, w którym dążył do wykazania braku sprzeczności między Prawem Pisanym i Prawem Ustnym, posługując się subtelną analizą lingwistyczną), Jair or (1892; praca poświęcona językowi, poetyce i logice, a zwłaszcza synonimom rzeczowników i czasowników).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem