Mazo Mordechaj

(1889-1943 Warszawa) – aktor, reżyser, dyrektor teatru żydowskiego w Wilnie, tak zwanej Trupy Wileńskiej. W latach międzywojennych okresowo (1918-1922; 1928-1932) działał w Warszawie z zespołem wileńskim. Współpracował też, jako dyrektor admiistracyjny, z K. Segałowicz w Fołks un Jugnt-Teater. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w getcie warszawskim. Pracował w dziale aprowizacji Żydowskiej Samopomocy Społecznej, organizował akademie i wieczory literackie, był bardzo czynny w Żydowskiej Organizacji Kulturalnej (JIKOR), między innymi utworzył jej bibliotekę. Podczas powstania w getcie zginął wraz z żoną, aktorką Esterą Goldinberg (Goldenberg), w bunkrze przy ul. Franciszkańskiej.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand