Mayzel Maurycy

(1872 Warszawa – 1942 Kowel) – handlowiec, działacz społeczny, przewodniczący Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, od 1897 członek zarządu Stowarzyszenia Pracowników Handlowych (Stowarzyszenie Subiektów Handlowych Wyznania Mojżeszowego). W 1905 występował przeciw rusyfikacji Żydów i brał udział w walce o polskość szkół. Podczas I wojny światowej był czynny w Komitecie Niesienia Pomocy Uchodźcom. W 1919 został radnym miasta stołecznego Warszawy, a w sierpniu 1920 – członkiem Komisji Wymiaru Daniny na Rzecz Wojska. W Polsce Niepodległej zajmował liczne odpowiedzialne stanowiska, m.in. był członkiem Rady Komisji Taryf Celnych, ławnikiem Sądu Okręgowego w Warszawie (1919-1923), sędzią handlowym i radcą Giełdy Warszawskiej. W 1927-1934 był wiceprezesem Rady Miejskiej w Warszawie oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W styczniu 1937 stanął na czele komisarycznego Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej; funkcję przewodniczącego sprawował do dnia opuszczenia Warszawy, tj. do 6 IX 1939. Czynny był też na niwie społecznej, między innymi jako wiceprezes Centrali Związku Kupców, radca Warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prezes Związku Strzeleckiego imienia Berka Joselewicza oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; był jednym z założycieli Instytutu F. Chopina, członkiem nadzwyczajnym ZASP. W prasie publikował liczne artykuły na tematy społeczne i gospodarcze. Wszedł w skład egzekutywy Komitetu Społecznego dla Spraw Związanych z Obroną Państwa przy Gminie Żydowskiej w Warszawie, który został powołany 1 IX 1939. Po opuszczeniu Warszawy, uciekając na wschód, zatrzymał się w Kowlu. Tam trafił do getta, a podczas jego likwidacji, jesienią 1942, został zamordowany. M. odznaczony był m.in. Orderem Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim francuskiej Legii Honorowej.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand