Markusfeld Henryk (Chaim)

(1819 Kraków – 1890 tamże) – kupiec, działacz społeczny, skłaniający się ku asymilacji. Trudnił się handlem oraz był sekretarzem Zgromadzenia Filialnego Handlujących Starozakonnych; wysuwał żądania dopuszczenia Żydów do handlu poza Kazimierzem. Był przeciwnikiem asymilacji Żydów do kultury niemieckiej, opowiadając się za jej propolskim kierunkiem. W okresie Wiosny Ludów (1848) był jednym z pięciu szefów Gwardii Narodowej w Krakowie. W tym samym czasie został wybrany do Rady Miejskiej jako członek grupy dziesięciu postępowych Żydów z Kazimierza; w Radzie zasiadał do 1853, tj. do czasu jej rozwiązania. W efekcie jego wysiłków, w 1850 powołana została polsko-żydowska komisja, mająca zająć się sprawą sprawiedliwego podziału podatków. Będąc członkiem Komitetu Starozakonnych, M. brał udział w delegacji, przedkładającej w 1861 żydowskie postulaty polskim posłom w Wiedniu. Działał też w Komitecie Powstańczym w okresie powstania styczniowego; był jednym z kierowników organizacji policyjnej. W 1877-1890 zasiadał we władzach Izraelickiej Gminy w Krakowie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand