Markowicz Artur

(1872 Kraków – 1934 tamże) – malarz, rysownik. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie (1886-1895), w Monachium od 1895 oraz w Paryżu (1900-1903) w École des Beaux-Arts, gdzie był uczniem Jeana-Leona Gerôme'a. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (od 1924), z którego w 1930 usunięto go za równoległą przynależność do innego związku artystycznego, tj. do Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych (był jego prezesem); TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Przyjaźnił się z S. Hirszenbergiem, M.E. Lilienem i H. Glicensteinem. Mieszkał stale w Krakowie. Wyjeżdżał na krótko do Paryża, Wiednia, Włoch, Niemiec; często bywał w Holandii, gdzie mieszkał jego brat. W 1907-1908 przebywał w Jerozolimie. Debiutował w 1897 w krakowskim TPSP. Uprawiał malarstwo pejzażowe i rodzajowe, przede wszystkim o tematyce, związanej z tradycją żydowską (Modlitwa, Sądny Dzień, Kadysz). Czasem sięgał do tematyki współczesnej (Po pogromie, Modlitwa wygnanych kobiet); podczas I wojny światowej malował i rysował miasteczka wschodniej Galicji, zniszczone podczas działań wojennych. Stosował głównie pastel i olej, był świetnym rysownikiem. Szczególnie cenne są jego obrazy, tworzone podczas podróży zagranicznych (Brugge. Ulica w słońcu, Obfity połów, Nad brzegami Arno, Ponte Vecchio). Pastele M. cechuje wysmakowana, harmonijna kolorystyka, bogate gamy ciepłych żółcieni lub niebieskości, ciekawe efekty świetlne, doskonały rysunek postaci. Artysta stworzył własny styl malarski, niezależny od przemian, jakie zachodziły w sztuce przełomu XIX i XX wieku. Wystawiał w Paryżu, Wiedniu, Berlinie, Antwerpii, Wenecji oraz regularnie w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie i w innych miastach polskich. W 1995 ŻIH zorganizował w Warszawie wystawę monograficzną artysty (Artur Markowicz 1872-1934). W Muzeum ŻIH i Muzeum Starej Synagogi w Krakowie znajdują się duże kolekcje prac artysty.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand