Margaliot (Margalitha) Aaron z Żółkwi

(1663 Żółkiew – 1735 Kopenhaga?)kaznodzieja (por. mag(g)id). Na początku lat 90. XVII wieku zostawił w rodzinnym mieście żonę i dziecko, i przez wiele lat wędrował po Polsce i Niemczech jako kaznodzieja. Zatrzymał się na dłużej w Holandii, gdzie przez siedem lat utrzymywał się z lekcji języka hebrajskiego. Według niektórych źródeł, miał tam się ochrzcić w Kościele ewangelicko-reformowanym. Blisko współpracował z Jakubem Tryglandem Młodszym, wybitnym teologiem uniwersytetu w Lejdzie; wspólnie z nim czytał i dyskutował pisma rabiniczne. Bliski był otrzymania posady na tamtejszym uniwersytecie, ale po kłótni z Tryglandem na temat zarobków, przeniósł się do Niemiec. Dzięki protekcji króla pruskiego, w 1705 otrzymał stanowisko profesora języka rabinicznego na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Jednak nie utrzymał się tam długo. Około 1710 był już protegowanym księcia Hannoweru i przyszłego króla angielskiego, Jerzego II. Na jego zlecenie prowadził indywidualne rozmowy z zamieszkałymi na terenie księstwa Żydami, próbując przekonać ich do konwersji na chrześcijaństwo. Kulminacją jego działalności misyjnej była publiczna dysputa, którą w 1711 odbył na dworze książęcym z przedstawicielem ortodoksji, Józefem ze Statthagen. Rok później, w 1712, przeszedł do Kościoła ewangelickiego. Według jednych źródeł, miał powrócić do judaizmu, według innych – zdradziwszy zamiar powrotu do religii przodków, został uwięziony i zmarł w kopenehaskim więzieniu. Napisał kilkanaście książek, z których udało mu się wydać drukiem tylko dwie: Oblatio Aaronis seu Tractatus de Passionibus Christi... (Frankfurt nad Odrą 1706), które przełożył na język niemiecki i opublikował pt.: Sefer Minchat Aharon, das ist: Das Opfer Aaronis oder: ein Tractat von dem leiden Christi. Darinnen der für unsere Sünde leidende Jezus von Nazareth als wahrhaftiger und einiger Messias, aus dem 53 Cap. Esaiae denen irrigen Juden zum Lichte ihres Verstandes, so wol aus der Göttlichen Schrift als auch aus der klügern vernünfigern Jüdischen Antiquitaten (Hamburg 1717); Malach Berit, das ist die göttliche Persönlichkeit und Menschwerdung des Engels des Bundes, sowohl aus der heiligen... Schrift als auch aus der klügern vernünftigern Jüdischen Antiquität dargethan und erwiesen... (Lüneburg 1714).

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand