Marcoussis Louis

właściwie Ludwik Markus ([1879] 1883 Warszawa – 1941 Vicky-Cusset, Francja) – malarz, grafik; mąż malarki, Alicji Halickiej (1894-1975). Pochodził ze zasymilowanej rodziny zamożnych fabrykantów żydowskich. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1900-1902) i krótko w Académie Julian w Paryżu. Od 1903 mieszkał stale w Paryżu; utrzymywał tam związek ze środowiskiem polskich artystów i literatów (siostra artysty, Bronisława, była żoną R. Kramsztyka; przyjaźnił się z Augustem Zamoyskim) oraz stały kontakt z Polską. Był korespondentem polskiego pisma „Formiści”, w 1904-1910 wysyłał swoje rysunki satyryczne do warszawskiej „Muchy” i krakowskiego „Liberum Veto”, następnie rozpoczął współpracę z paryskimi czasopismami i zamieszkał na Montmartrze. Związał się z awangardą artystyczną i literacką École de Paris (między innymi z P. Picassem, G. Apollinaire'em). Dużo podróżował po Europie. W 1914, jako ochotnik, wstąpił do armii francuskiej; w 1919 został odznaczony Krzyżem Wojennym. Uważany jest za czołowego przedstawiciela kubizmu syntetycznego. Malował martwe natury, pejzaże, kompozycje figuralne (Martwa natura z szachownicą, Trzej poeci). Stworzył własny styl pełen nastroju liryzmu; stosował ciepłe, harmonijne zestawienia kolorystyczne. Ilustrował utwory Tristana Tzary, J. Apollinaire'a (Alkohole), eksperymentował z różnymi technikami graficznymi. Zajmował się także sztuką użytkową (projektował dywany). Wystawiał na paryskich Salonach (Niezależnych, Jesiennym, Tuileryjskim) oraz z grupą „Section d'Or”, w wielu miastach Europy (Berlin, Genewa, Bruksela i in.), w Nowym Jorku; jako przedstawiciel École de Paris, brał także udział w wystawach organizowanych w Polsce.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand