Maoz cur

(hebr., Potężna twierdzo ze skały…, Skalista twierdzo…, Opoko…, Skało… pokoleń; jid., Moez cur) – początkowe słowa a zarazem tytuł popularnego hymnu, śpiewany w czasie święta Chanuki, po zapaleniu lampy chanukowej. Został napisany prawdopodobnie w XIII w. przez nieznanego bliżej autora o imieniu Mordechaj [ben Icchak?, autor pieśni Ma jafit], co ujawnia forma akrostychu. M.c. wychwala Boga, jako wybawiciela ludu Izraela. Melodia, do której śpiewa się go od połowy XV w., oparta jest na popularnej niemieckiej piosence ludowej. Cała pieśń ma pięć zwrotek, choć w pewnym okresie dołączono doń jeszcze szóstą, wzywającą Boga do dokonania zemsty za śmierć jego wyznawców, co mogło być odbierane jako wystąpienie przeciwko chrześcijanom.

Autor hasła: Magdalena Bendowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand