Mansperl Bronisław

pseud. Chaber (ok. 1890 Warszawa – 1915 Kukle) – polski działacz niepodległościowy, żołnierz Legionów Polskich. Wychował się w żydowskiej rodzinie inteligenckiej, skłaniającej się ku asymilacji. Uczestniczył w strajku szkolnym w 1905. Potem uczęszczał do polskiej szkoły, w której w 1908 zdobył maturę. Już w szkole średniej brał czynny udział w polskim ruchu niepodległościowym, między innymi był współzałożycielem Związku Młodzieży Postępowej. W 1910-1914 studiował medycynę w Paryżu. W 1910 należał do kręgu założycieli Stowarzyszenia Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej „Filarecja” w Paryżu (członek Komitetu Organizacyjnego, a następnie Zarządu Stowarzyszenia – do 1914). Był zdecydowanym zwolennikiem bojkotu rosyjskiego szkolnictwa w kraju. Protestował też przeciw tendencjom zmierzającym do zbliżenia się organizacji niepodległościowej Zjednoczenie do Narodowej Demokracji, jak i zbliżeniu Związku Polskiej Młodzieży Postępowej do SDKPiL. Od 1911 należał do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego (przez pewien czas dowodził paryskim oddziałem Strzelca). Jeździł do Krakowa na szkolenia i brał udział w szkole instruktorskiej w Stróży (1913). Wybuch I wojny światowej zastał go w Krakowie. Został przydzielony do I Kompanii Kadrowej. Od 3 X 1914 niemal nieprzerwanie dowodził 3 plutonem I kompanii 3 batalionu 1 pułku piechoty Legionów Polskich, a od maja 1915 – I kompanią 3 batalionu (od jesieni w stopniu porucznika piechoty). Zginął w bitwie pod Kuklami. Pośmiertnie został odznaczony krzyżem Virtuti Militari oraz Krzyżem Niepodległości. Został pochowany na cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej. J. Kaden-Bandrowski poświęcił mu wiersz pt. Chaber, a A. Szyk – miniaturę przedstawiającą jego śmierć (w: Statut Kaliski).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand