Malz Dawid

(1862-1936) – literat i publicysta syjonistyczny w Galicji Wschodniej; współtwórca i prezes galicyjskiego stowarzyszenia Syjon (Syon), z siedzibą we Lwowie (1895); uczestnik dwóch pierwszych Światowych Kongresów Syjonistycznych. W okresie gimnazjalnym należał do tajnych kółek samokształceniowych. Od 1882, wraz z Karolem Standem (ur. 1860) i M. Braude, organizował cykle obchodów, wieczorów dyskusyjnych oraz odczytów, propagujących syjonizm. W okresie międzywojennym związany był z PS-P; współpracował z lwowską „Chwilą”. (Zob. też: Diamand Herman; Korkis Abraham; Mikra Kodesz; oraz syjonizm na ziemiach polskich)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand