Malinowski Józef

(XVI/XVII wiek, Łuck) – teolog karaimski (karaimi), poeta religijny, ulubiony uczeń Izaaka ben Abrahama z Trok; był między innymi redaktorem jego dzieła Chizuk emuna (hebr., Wzmocnienie wiary). W 1605 napisał wstęp i sporządził indeks; uzupełnienia te stanowiły dogłębny komentarz do tego dzieła. Jest także autorem wielu dzieł teologicznych i kodyfikacyjnych. Poza tym stworzył wiele hymnów religijnych. Najbardziej znanym jego utworem poetyckim jest modlitwa Ha-Elef (hebrajski, Tysiąc), napisana w 1590. Jest ona złożona z tysiąca wyrazów, zaczynających się od – stosowanej jako skrót Imienia Bożego – litery he, a stanowiąca hymn o stworzeniu i porządku świata (wyd. Amsterdam 1629). Jako przywódca gminy karaimskiej w Trokach, M. skodyfikował dla niej przepisy religijne. Położył też duże zasługi dla bratniej gminy Birżach. Wiele jego utworów zostało wydanych drukiem, wraz z dziełami innych autorów. Pod koniec życia M. przeniósł się do Łucka, gdzie zmarł.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand