Malach Chaim ben Salomon

(1660 Kalisz – 1716) – jeden z przywódców sabatajczyków polskich. Jako kabalista i świetny kaznodzieja, cieszył się dużym szacunkiem. Wielokrotnie krążył między Polską a Włochami i Bliskim Wschodem. Po raz pierwszy wyjechał do Włoch na początku lat 90. XVII wieku, aby poznać ezoteryczne nauki Sabataja Cwi, które nie dotarły jeszcze do Polski. Około 1693 powrócił do Polski i wziął aktywny udział w poruszeniu mesjańskim Joszuy Heszela ben Josefa Corefa z Wilna, który zapowiedział objawienie Szechiny w 1695. W tym roku poprowadził wyprawę sabatajczyków do Ziemi Świętej. Został uczniem najpierw Abrahama Michaela Kardozo, wybitnego teologa sabataistycznego, a później Samuela Primo, byłego sekretarza Sabataja Cwi. Ok. 1697 powrócił do Polski i przyłączył się do Stowarzyszenia Pobożnych (hebrajski, Chewra Chasidim), zwanego też Świętym Stowarzyszeniem (hebrajski, Chewra Kadisza) Jehudy Chasida ha-Lewiego z Siedlec. Stowarzyszenie to zorganizowało kolejną wyprawę do Ziemi Świętej, w związku z oczekiwaniami, że Sabataj Cwi w 1706, , a więc 40 lat po swej śmierci, powróci i spełni mesjańskie dzieło. Pod koniec 1699 M. wziął udział w zjeździe przywódców środkowoeuropejskich sabatajczyków w Nikolsburgu (współcześnie: Mikulov) na Morawach. Niedługo potem, w Wiedniu, zgłosił gotowość odbycia dysputy z dowolnym kabalistą na temat sabataistycznej doktryny. Rabin praski, Abraham Broda, wytypował do niej dwóch swoich uczniów – Mosze Chasida i Jonę Landsofera. Dwutygodniowa dysputa zakończyła się bez jednoznacznego rozstrzygnięcia. Niedługo potem M. udał się do Erec Israel, gdzie po śmierci Jehudy Chasida został przywódcą radykalnej, antynomijno-synkretycznej frakcji, sympatyzującej z obozem Baruchji Ruso. Ok. 1707 powrócił na Podole, gdzie propagował doktrynę Baruchji. Około 1715 i 1716 wędrował przez Niemcy i Holandię. Zmarł wkrótce po powrocie do Polski.

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem