Makabi, kluby w Polsce

spośród ponad 20 klubów, noszących tę nazwę, oprócz „Makabi” Warszawa i „Makabi” Kraków, na wyróżnienie zasługują: „Makabi” Lwów – najstarszy na ziemiach polskich żydowski klub sportowy, założony w 1901 (tj. trzy lata przed „Pogonią” i „Czarnymi” Lwów); „Makabi” Łódź – zwycięzca pierwszych rozgrywek o drużynowe Mistrzostwo Polski w tenisie stołowym (Łódź 1932); oraz „Makabi” Wilno, w którym wyróżniali się piłkarze i lekkoatleci. (Na terenie Kongresówki kluby Makabi zakładane były od 1915, początkowo przy pomocy okupacyjnych władz niemieckich, które przekazywały im sprzęt sportowy, umożliwiały korzystanie z sal gimnastycznych, służyły pomocą instruktorską.) (Zob. też: Makabiada; "Makkabi”, Klub Sportowy; Oddział Polski Wszechświatowego Związku Makabi).

Autor hasła: Daniel Grinberg

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand