„Makabi”

Organ Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego „Makabi” w WarszawieMakabi”. Organ fun Jidiszer Turn un Sport Farajn „Makabi” in Warsze (jidysz) – miesięcznik w języku polskim i jidysz, nieregularnie wydawany w Warszawie od lutego 1928 do grudnia 1930; redaktorem odpowiedzialnym był S. Dancyg, który też wchodził w skład komitetu redakcyjnego, wraz z M. Libfeldem i I. Medresem. (Zob. też: „Ha-Makabi”; Makabi; Makabi, kluby w Polsce; Makabiada; „Makabi” Warszawa; „Makabi” Kraków)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand