Majdim

nazwa żydowskiego teatrzyku lalkowego (początkowo pacynkowego) dla dorosłych, działającego w Wilnie w 1933-1941, nawiązująca do porzekadła Er iz majdim ojf ałc (jidysz, On ma złotą rączkę do wszystkiego); twórcy tego teatru sami bowiem wszystko przygotowywali, począwszy od budowy sceny, aż do muzycznej oprawy przedstawień. Inicjatywa założenia teatru pochodziła od A. Bastomskiego, który później był autorem tekstów, zainspirowanego występami amerykańskiego teatru lalek Modikot. Satyryczne teksty przedstawień (w języku jidysz) nawiązywały do wydarzeń życia codziennego, politycznego i społecznego. Z teatrzykiem współpracował między innymi artysta-malarz B. Michtom, rzeźbiarz Ber Rabinowicz, muzyk i kompozytor Elie (Elijahu) Tejtelbojm (Taitelbojm; 1910-1967) oraz Jechiel Burgin (1914-1991), pełniący funkcję dyrektora. W 1935 M. występował w Warszawie w lokalu Jung Teater, po czym przekształcił się w teatr marionetkowy. Co roku miał 3-4 premiery dla dorosłych oraz 1-2 dla dzieci. Po zajęciu Wilna przez Rosjan w 1940, M. odbył dwumiesięczne tournée po Litwie, a w końcu tegoż roku wszedł w skład Teatru Młodego Widza, z którym współpracowały także teatry polski i litewski. Po wkroczeniu Niemców (czerwiec 1941) pomieszczenia teatru zostały zarekwirowane, a jego wyposażenie i lalki zniszczone.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand