Magen Awraham

(hebrajski, Tarcza Abrahama) – dzieło autorstwa Abrahama Abele ben Chaima ha-Lewiego Gombinera, napisane w 1655-1671, a opublikowane po jego śmierci, w Dyhrenfurt w 1692 i od tego czasu wielokrotnie wznawiane, wraz ze wszystkimi edycjami Szulchan Aruch. Stanowiło ono komentarz do Orach Chajim. Głównym celem, jaki przyświecał autorowi, było pogodzenie sprzeczności pojawiających się pomiędzy wspomnianą częścią kodeksu J. ben E. Karo, uwzględniającego tradycję sefardyjską, a dziełem Map(p)a M. Isserlesa, wykazującym różnice między tradycją sefardyjską i aszkenazyjską. W ten sposób zakończył się pewien etap procesu kształtowania praktycznej wykładni Prawa, decydującej dla Żydów aszkenazyjskich, zwłaszcza w Polsce i w Niemczech. Abraham Abele odwoływał się w swych wywodach nie tylko do literatury halachicznej, ale także między innymi do Sefer ha-Zohar.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand