Maaser Szeni

(hebrajski, Druga Dziesięcina) – ósmy traktat pierwszego porządku Miszny (Zeraim), liczący 5 rozdziałów. Uzupełnia poprzedzający go traktat Maaser Riszon, podając dodatkowe informacje nt. zakazu sprzedaży tzw. drugiej dziesięciny oraz jej rytualnej nieczystości (por. czystość rytualna). Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w Talmudzie Jerozolimskim i w Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand