MAHARAL [z Pragi]

zob. Loew Jehuda ben Becalel z Pragi ([1512?] ok. 1525-1609)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand