Luria Josef

(1871 Pompiany na Kowieńszczyźnie – 1937 Jerozolima) – pisarz, dziennikarz, pedagog, syjonista. Studiował w Berlinie. W tym okresie był współzałożycielem presyjonistycznego stowarzyszenia akademickiego. Był delegatem na I Światowy Kongres Syjonistyczny (1897). Publikował w prasie hebrajskiej i jidysz. Od 1899 był wydawcą syjonistycznego periodyku, wydawanego w języku jidysz „Der Jud” (Żyd) i jego faktycznym redaktorem (1900-1903; funkcję redaktora naczelnego od początku pełnił J.Ch. Rawnicki Jehoszua Chana">Rawnicki). Później współpracował z petersburskim dziennikiem „Der Frajnd” (1903-1906), a w 1907-1909 wydawał w Wilnie syjonistyczny tygodnik w języku jidysz „Dos Jidisze Fołk” (Żydowski Lud). Następnie przeniósł się do Palestyny, gdzie był nauczycielem w gimnazjum w Jaffie, równocześnie kontynuując pracę publicysty. Po I wojnie światowej kierował Wydziałem Edukacji i Kultury Egzekutywy Syjonistycznej (następnie Waad Leumi). Artykuły publicystyczne L. cieszyły się dużym zainteresowaniem. Poświęcał je przede wszystkim problematyce współczesnego życia żydów w Rosji, a następnie stosunkom arabsko-żydowskim. Część jego artykułów, ukazujących się w prasie hebrajskiej i jidysz, została potem opublikowana w zbiorach książkowych.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem