Lubycza Królewska

miasto koło Rawy Ruskiej, w którym około 1840 została założona wytwórnia wyrobów z fajansu i kamionki. Najpierw należała ona do rodziny Zielińskich, później przeszła w ręce Maksymiliana Parnasa, ówczesnego właściciela miasta. Dzierżawcami Lubyczy byli kolejno: Szame Baumwohl, jego zięć Aszer Luft i Salomon Gottlieb. Robotnikami w większości byli Żydzi. Wyrabiano w niej przede wszystkim fajanse stołowe, podobnie jak w fabryce Sunderlanda w Iłży. Znaczną część produkcji stanowiły naczynia i przedmioty kultowe, przeznaczone dla ludności żydowskiej, jak misy i sederowe talerze (sederowe naczynia), świąteczne kubki, dzbanki, świeczniki chanukowe i inne.

Autor hasła: Magdalena Sieramska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand