Löwenherz (Loewenherz) Henryk

(1871 Lwów – 1936 Budapeszt) – prawnik, działacz polityczny, poseł, senator RP, członek prezydium Międzynarodowej Unii Parlamentarnej, delegat Polski na kongres Unii, publicysta. Pochodził z zamożnej rodziny żydowskiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na uniwersytecie lwowskim. Usunięty z niego za radykalne poglądy, kontynuował naukę w Zurychu. Doktoryzował się w Wiedniu w 1893. Należał do rozmaitych organizacji politycznych i społecznych, między innymi od 1895 był członkiem Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, wiceprezes Towarzystwa Rygoryzantów. Od 1905 prowadził kancelarię adwokacką we Lwowie. Związany był z PPSD (potem PPS); został sekretarzem tej partii na Małopolskę Wschodnią (jednak w 1922 wystąpił z PPS). Podczas I wojny światowej prowadził działalność na rzecz Legionów Polskich. W 1918 był delegatem PPSD do Polskiego Komitetu Narodowego Obrony Lwowa, członkiem jego prezydium, a potem członkiem Tymczasowego Komitetu Rządzącego we Lwowie i jego delegatem do Tymczasowej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. Delegowany na konferencję pokojową w Paryżu, uczestniczył w rokowaniach na temat wschodnich granic Polski. W 1926-1928 był członkiem Komisji Trzech, powołanej jako organ doradczy rządu w sprawach narodowościowych, a w 1919-1927 – członkiem Rady Miejskiej Lwowa i wiceprezydentem tamtejszej Izby Adwokackiej. W 1928 został posłem na Sejm RP; od 1930 (do 1935) był senatorem i wiceprezesem BBWR (dla trzech województw południowo-wschodnich). Był także współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ligi Narodów, wiceprezesem Federacji Polskich Stowarzyszeń Przyjaciół Ligi Narodów, prezesem lwowskiego Stowarzyszenia dla Ligi Narodów, organizatorem i wiceprezesem Instytutu Badania Spraw Narodowościowych w Warszawie. Został odznaczony między innymi Krzyżem Obrony Lwowa z Mieczami, odznaką „Orlęta”, Medalem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta i Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta. Jego katolicki pogrzeb na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, mimo iż L. nie zmienił wyznania, wywołał burzę w środowisku żydowskim.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand