Loewenstein Bernard

(1821 Międzyrzec Podlaski – 1889 Lwów) – rabin i kaznodzieja we Lwowie; ojciec Natana L.; teść A. Sochaczewskiego i B. Goldmana. Pochodził z rodziny chasydzkiego kupca z Międzyrzeca Podlaskiego. W wieku kilkunastu lat wyjechał wraz z rodziną do Amsterdamu. Studia religijne odbywał w Hanowerze, gdzie związał się z ruchem haskali. Świeckie studia podjął na uniwersytecie w Pradze i w Berlinie. Od 1844 był kaznodzieją i dyrektorem prywatnej szkoły w słowackim miasteczku Liptowski Mikułasz, a od 1856 – w Buczowicach na Morawach. L. zabiegał o przeniesienie na ziemie polskie; od stycznia 1863 został kaznodzieją w lwowskim Deutsch Israelitisches Bethaus oraz nauczycielem religii mojżeszowej w wyższych klasach gimnazjalnych i urzędnikiem stanu cywilnego dla ludności żydowskiej. Interesował się filozofią religii (Skizze des Vortrags über die Elemente einer Universalreligion im Judentum, 1888); był czynny w stowarzyszeniu Szomer Israel; od 1867 wchodził w skład Rady Miejskiej miasta Lwowa; kandydował także w wyborach do Sejmu Krajowego. Solidaryzował się z liberalnym kierunkiem centralistów austriackich; głosił potrzebę zrównania praw społecznych i religijnych wszystkich mieszkańców kraju. W 1883 wstąpił do stowarzyszenia Agudat Achim, zachowując wciąż poprawne stosunki z ortodoksami żydowskimi. Za jego czasów, lwowska Synagoga Postępowa rozkwitła. L. rozwijał działalność charytatywną. W 1877 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną, a w 1885 – Krzyżem Kawalerskim Orderu Franciszka Józefa. Oprócz działalności religijnej i pedagogicznej, L. zajmował się także twórczością poetycką; wydał zbiór wierszy Jüdische Klänge (Brünn 1862), zaś pośmiertnie w Wiedniu ukazał się zbiór jego tłumaczeń pt. Abu Hassans Lieder nach Jehuda Halevi (1894). Po śmierci L. ustanowiono stypendium jego imienia dla kandydatów na rabinów, doskonale władających językiem polskim (L. sam nie nauczył się do końca życia dobrze mówić po polsku); wmurowano też tablice ku jego pamięci w synagogach Lwowa i Marienbadu.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem