Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Bar Kochba”

zob. w: Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Bar-Kochba"; Prybulski Lazar (1879-1928); Uger Jeszajahu (1873-1939)

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand