Lipszyc (Liwszyc; Lipschitz; Lipszuetz; Lipschütz) Salomon (Szlomo) Zalman (Załmen)

zwany Salomonem Zalmanem Poznerem, a od tytułu dzieła, którego był autorem – Chemdat Szlomo (1765 Poznań – 1839 Warszawa) – ortodoksyjny rabin warszawski. Do 1804 zajmował się studiowaniem Prawa w rodzinnym Poznaniu. Potem warunki materialne zmusiły go do przyjęcia stanowiska rabina w Nasielsku, gdzie założył jesziwę. Kiedy większość tamtejszej społeczności uległa wpływom chasydyzmu, odrzucił propozycję objęcia rabinatu w Poznaniu, ze względu na chęć obrony dzieci przed wpływami haskali. Został rabinem i prezesem Bractwa Pogrzebowego w podwarszawskiej Pradze, a w 1819 – naczelnym rabinem Warszawy. Nie angażował się w życie publiczne ani w spory misnagdów z chasydami. Przeciwstawiał się tendencjom asymilatorskim (asymilacja), potępiał Szkołę Rabinów w Warszawie, nad którą Komitet Starozakonnych powierzył mu opiekę duchową, oraz wstępowanie Żydów do Gwardii Narodowej w 1831 (ze względu na konieczny do spełnienia warunek golenia przez nich bródpejsów; Dekret Fryderyka Augusta z 16 III 1809). W jego warszawskiej jesziwie studiowało wielu polskich rabinów. L. był cenionym autorytetem halachicznym oraz autorem trzech dzieł pt. Chemdat Szlomo (hebrajski, Wspaniałość Salomona): responsów rabinicznych (1839), nowel do kilku traktatów talmudycznych (t. 1-3, 1851-1892) oraz kazań (1890). Został pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie. Nad jego grobem wzniesiono ohel. Wnuk L., Mojżesz L., był rabinem w Dobrzyniu nad Drwęcą, a potem w Łodzi, gdzie potem także jego prawnuk, Natan L., pełnił funkcje rabinackie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Salomon Zalman Lipszyc - Lipszyc (Liwszyc; Lipschitz; Lipszuetz; Lipschütz) Salomon (Szlomo) Zalman (Załmen) - Polski Słownik Judaistyczny
Salomon Zalman Lipszyc (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand