Lipszic (Lipschütz) Jaakow ha-Lewi

(1838 Wiłkomierz – 1921) – pisarz tworzący w języku hebrajskim. W 1870-1896 był sekretarzem kowieńskiego rabina, I.E. Spektora. Należał do organizatorów komisji, zbierającej informacje o pogromach w Rosji w 1880-1881, które przekazywał na Zachód, pisząc anonimowe artykuły. Przeciwstawiał się haskali i reformie judaizmu, w tym planom utworzenia seminarium rabinackiego w Rosji (między innymi w dziele Diwre(j) szalom we-emet; hebr., Słowa pokoju i prawdy, 1884), polemizując między innymi z M.L. Lilienblumem i J.L. Gordonem. Później występował także przeciw syjonizmowi. Współpracował z prasą hebrajską, będąc jednym z głównych ideologów ortodoksji; napisał Sefer Machzike(j) ha-Dat (hebr., Księga Umacniających Wiarę, 1903; nazwę Machzike(j) ha-Dat nosiła polityczna organizacja ortodoksji żydowskiej, utworzona w 1879). Ogłosił też biografię Spektora (wydaną w języku hebr. 1897; w języku jid. 1899). Po jego śmierci zostały wydane pamiętniki, pt. Zichron Jaakow (hebrajski, Pamięć Jakuba, t. 1-3, 1924-1930), pisane w czasie I wojny światowej, gdy przebywał na Ukrainie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem