Linecki Icchok Joel

(1839 Winnica – 1915) – pisarz tworzący w języku jid. Pochodził ze środowiska chasydzkiego. Studiował literaturę kabalistyczną. W wieku 16 lat otrzymał smichę. Pod wpływem haskali wyszedł ze środowiska ortodoksyjnego i wstąpił do żytomierskiej szkoły rabinów. Tam napisał tom wierszowanych humoresek, wydanych pt. Der bejzer marszalik (Zły trefniś, 1868). Współpracował z pismami „Ha-Melic”„Kol-Mewas(s)er” (ukazał się w nim pierwodruk powieści L. – Dos pojlisze jingł [Polski chłopiec], 1868; w późniejszych wydaniach – Dos chsidisze jingł [Chasydzki chłopiec]. Odznaczała się ona żywym językiem oraz bogactwem materiału obyczajowego, jak również tym, że autor ostrze swej satyry zwrócił nie tylko przeciwko chasydom, ale także przeciwko maskilom). Późniejsze utwory prozatorskie oraz prace translatorskie L. (w tym skrótu  historii Żydów H. Graetza) nie dorównywały już Polskiemu chłopcu. Niepowodzeniem skończyły się również próby wydania czasopisma w jzyku jidysz, w tym „Isrolik” (1875), wraz z A. Goldfadenem, we Lwowie. W latach 80. XIX w. L. związał się z ruchem palestynofilskim i opublikował kilka broszur propagujących ten ruch.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand