Lilientalowa (z domu Eiger) Regina

(1877 Zawichost – 1924 Warszawa) – etnograf, pisarka, publicystka. Uczyła się w progimnazjum w Sandomierzu, później mieszkała w Zwierzyńcu koło Zamościa. Po wyjściu za mąż przeniosła się do Warszawy, gdzie została słuchaczką tajnego Latającego Uniwersytetu (w okresie przedrewolucyjnym). Była samoukiem. Współpracowała z pismami „Wisła” i „Lud”. Była związana z umiarkowanymi asymilatorami. Najważniejszym przedmiotem jej badań była historia obyczaju i obrzędów żydowskich. Publikowała w języku polskim i niemieckim. Jej prace, dyskusyjne i częściowo dziś zdeaktualizowane, były wysoko oceniane. Do najważniejszych należą: Dziecko żydowskie (1904; szersza wersja wydana w 1927; tłumaczenie na język niemiecki Das Kind bei den Juden w: „Mitteilungen zu jüdischen Volkskunde”, 1909); Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości (w: „Rozprawy Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 45, cz. 1 – 1908; t. 52, cz. 2 – 1914; t. 58, cz. 3 – 1919; cz. 4 i 5 pozostała w rękopisie).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem