Lichtensztajn Izrael

(1904 Radzyń Podlaski – 1943 Warszawa) – nauczyciel, literat; mąż malarki G. Seksztajn. Uczęszczał do Żydowskiego, a potem Hebrajskiego Seminarium Nauczycielskiego w Wilnie (do 1925). Był związany z PS-L. W 1932 przeniósł się do Warszawy, gdzie prowadził działalność pedagogiczną, współpracował z prasą dziecięcą. Był sekretarzem redakcji pisma „Literarisze Bleter”. W czasie okupacji niemieckiej brał czynny udział w konspiracyjnej oświacie i samopomocy społecznej. W Podziemnym Archiwum Getta był sekretarzem oraz prowadził dział szkolny, kierował akcją ukrycia części materiałów Archiwum. Zginął wraz z żoną w pierwszych dniach powstania w getcie warszawskim.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand