Librowicz Zygmunt

pseud. Wiktor Rusakow (1855 Warszawa – po 1921) – publicysta, księgarz. Po ukończeniu szkoły średniej studiował chemię w Chemnitz i Dreźnie. Zajął się publicystyką; pisał w języku niemieckim, polskim i rosyjskim. Żywo interesował się kwestią żydowską; napisał książki Shylock – studium w listach Żyda do chrześcijanki (1876) i Z wrażeń kapociarza (1876). W Petersburgu został korespondentem „Słowa” i „Nowin”, współpracował z „Krajem”. Jako sekretarz, pracował najpierw w zarządzie firmy księgarsko-wydawniczej M.O. Wolffa, a potem wszedł do zarządu Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego M.O. Wolffa. Redagował dwutygodnik „Obzor Graficzeskich Iskusstw”, „Izwiestija Kniżnych Magazinow Tow. M.O. Wolff po Literaturie, Naukam i Bibliografii”, pisywał do Kalendarza Petersburskiego „Gwiazda”. Opublikował kilka książek o książce (Istorija knigi, t. 1-2; Petersburg 1913-1914; Na kniżnom postu. Wospominania, zapiski, dokumenty, Petersburg 1916) oraz bibliograii, historycznych (między innymi Polacy na Syberii, Kraków 1884). Ogłaszał artykuły w „Głosie Polskim”, „Polskim Kalendarzu Piotrogrodzkim”, redagował „Zaduszewnoje Słowo” (pismo dla młodzieży). Interesował się poezją A. Mickiewicza, literaturą dziecięcą, uczestniczył w pracach Piotrogrodzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem