Libermann Aaron Samuel

(Szmuel); Freeman Artur (1844 [1845, 1849] Łunna na Grodzieńszczyźnie – 1880 Nowy Jork) – protagonista żydowskiego ruchu robotniczego. Studiował w jesziwie, a następnie w wileńskiej szkole rabinów. Zagrożony aresztowaniem, wyemigrował do Londynu, gdzie związał się z kręgiem ideologa rosyjskiego narodnictwa, Piotra Ławrowa. Jako zecer i drukarz, brał udział w wydawaniu rosyjskiego pisma „Wpieriod”. Był współorganizatorem żydwskiej sekcji I Międzynarodówki i autorem pierwszego manifestu socjalistycznego, napisanego w języku hebrajskim. Wszedłszy w konflikt z rabinem londyńskim, w 1877 wyjechał do Wiednia. Współpracował z pismem P. Smolenskina „Ha-Szachar”; zaczął wydawać pierwsze żydowskie socjalistyczne pismo w języku hebrajskim „Ha-Emet” (Prawda; zostało zamknięte po ukazaniu się trzeciego numeru, z powodu aresztowania redaktora, wiązanego ze sprawą w zamachu na Wihelma I). Wydalony z Austrii, działał w Niemczech. Wszędzie prześladowany był za propagowanie idei socjalistycznych (między innymi wydalony z Prus w 1879). Po krótkim pobycie w Anglii przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie popełnił samobójstwo w wyniku zawodu miłosnego. Pozostawił w rękopisie historię ruchu socjalistycznego Masat nafszenu (hebrajski, Nasze ideały).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand